ยุวทูตสะพานเสียง

สมัครยุวทูตสะพานเสียง

เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้มีส่วนร่วมในการสร้างความเข้าใจและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อแรงงานข้ามชาติ

ถาม-ตอบ

คุณมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติ พวกเราอยากรับฟังจากคุณ หรือตอบคำถามกับเราที่นี่

Take C189

อนุสัญญาว่าด้วยแรงงานในประเทศ ปกป้องคุ้มครองสิทธิความเป็นธรรมของแรงงานข้ามชาติในประเทศ

ติดต่อเรา

ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติ หรืออยากมีส่วนร่วมในโครงการต่างๆ